Veranderen van energieleverancier

U kunt op elk moment eenvouding en snel van leverancier veranderen. Dit geldt voor:

 • gezinnen (huishoudelijke afnemers) met een contract van bepaalde of onbepaalde duur met een vaste of variabele prijs (ook wanneer u intekende op een groepsaankoop)
 • zelfstandigen en K.M.O.'s met een contract van bepaalde of onbepaalde duur en een jaarverbruik van:
  • maximaal 50.000 kWh voor elektriciteit
  • maximaal 100.000 kWh voor aardgas

Als grote afnemer (meer dan 50.000 kWh elektriciteit en meer dan 100.000 kWh aardgas) kijkt u best de bepalingen in uw contract na voor u van leverancier verandert.

De leverancier mag u geen verbrekingsvergoeding aanrekenen wanneer u overstapt naar een andere leverancier. Gebeurt dit toch, dan kunt u een klacht indienen bij uw energieleverancier.

Sommige energieleveranciers hebben de algemene voorwaarden aangepast zodat de vaste vergoeding per gestart leveringsjaar wordt aangerekend en niet langer pro rata. Op dit moment gaat het om Essent, Mega, Octa+ en EDF Luminus. Sinds 1 januari 2018 geldt er een nieuwe gedragscode voor energieleveranciers die toelaat dat de vaste vergoeding per gestart leveringsjaar wordt aangerekend. Energiebedrijven mogen u dus de volledige jaarlijkse vaste vergoeding vragen, ook als u na 1 maand overstapt naar een andere leverancier. Hou daar dus zeker rekening mee als u van leverancier wil veranderen. U laat de datum van uw nieuwe contract best aansluiten op de einddatum van uw oude contract. Bijvoorbeeld: stel dat u een contract hebt dat loopt tot 30 april, laat dan uw nieuwe contract starten vanaf 1 mei.

Als u van leverancier wilt veranderen, moet u enkel een contract met een andere leverancier tekenen. U moet uw huidige contract dus niet opzeggen, noch per aangetekende brief, noch per fax of mail.
Uw nieuwe leverancier regelt alles. U moet rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Na het opzeggen van het contract bij uw oude leverancier blijft u nog één volledige maand klant. Uw nieuwe leverancier begint te leveren na één volledige maand.
Er zijn energieleveranciers met een wachttijd voor nieuwe klanten. Vraag altijd na vanaf welke datum uw nieuwe leverancier u kunt beginnen leveren.

Het veranderen van leverancier heeft geen gevolgen voor uw aansluitingen of kabels. Er wordt ook geen nieuwe meter geplaatst.
U kunt overstappen voor de levering van elektriciteit en/of aardgas. U bent niet verplicht om voor elektriciteit dezelfde leverancier te kiezen als voor aardgas.

Hoe kunt u veranderen? Stappenplan

 • 1

  Doe de V-test om te zien welke leverancier u de beste prijs biedt.

  Met de servicecheck kunt u daarnaast de kwaliteit van de dienstverlening van een aantal leveranciers vergelijken.

  De herkomstvergelijker toont u per leverancier wat de energiebronnen zijn (fossiel, kernenergie, hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling...) en uit welk land elke soort stroom komt.

 • 2

  Onderteken een contract met een nieuwe leverancier. De nieuwe leverancier zorgt ervoor dat uw contract met uw oude leverancier wordt opgezegd. U moet uw vorige contract dus zelf niet opzeggen per (aangetekende) brief.

 • 3

  Uw netbeheerder zal u contacteren met de vraag om uw meterstand door te geven. Vervolgens zal uw oude leverancier een eindafrekening opmaken. Als u de meterstand vergeet door te geven, zal uw netbeheerder een schatting maken van de meterstand op basis van uw vorige verbruiksgegevens. Dat is niet altijd in uw voordeel. Geef altijd uw meterstand(en) door.

 • 4

  Als uw contract in werking treedt, zal uw nieuwe leverancier elektriciteit en/of aardgas leveren. U ontvangt nu van uw nieuwe leverancier tussentijdse facturen. Geef aan uw nieuwe leverancier door hoeveel u de voorbije jaren verbruikte, zo vermijdt u verrassingen in de factuurbedragen. U kunt ook altijd vragen om uw voorschotbedrag te verhogen of te verlagen.

Zonnepaneleneigenaars veranderen het best van tariefmodule of van leverancier op het moment van de jaarlijkse meteropname.

Onterechte leverancierswissel

Als u elektriciteit en/of aardgas ontvangt van een bepaalde energieleverancier zonder bij hem een contract afgesloten te hebben, spreken we van een onterechte leverancierswissel.

De oorzaak van een onterechte leverancierswissel is meestal een fout in de EAN-code(s). Let erop dat u uw leverancier de juiste EAN-code(s) bezorgt. Deze staan op uw energiefactuur. U kunt de EAN-code(s) van uw nieuwe woning vragen aan de huidige bewoners.

Als u het slachtoffer bent van een onterechte leverancierswissel zult u van uw netbeheerder een meteropnamekaart en van uw ‘oude’ energieleverancier een brief ontvangen. U zet de situatie recht door de onterechte leverancierswissel te melden bij uw zogenaamde ‘nieuwe’ energieleverancier. Die moet de leverancierswissel annuleren. Geef hem duidelijk uw naam, adres en EAN-code(s) door.

Publicaties

Je kan minder betalen voor elektriciteit en aardgas

De folder wil gebruikers sensibiliseren om de gratis V-test uit te voeren en minder te betalen voor elektriciteit en gas.

Veelgestelde vragen

Contact

Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie

Adres
Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
België
Telefoon
0800 120 33
Fax
0800 120 57
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 17:00

Ombudsdienst voor Energie

Adres
Ombudsdienst voor Energie
North Gate II
Koning Albert II laan 8 bus 6
1000 Brussel
België
Telefoon
02 211 10 60
Fax
02 211 10 69
E-mail
Contactpagina
http://www.ombudsmanenergie.be/nl/klacht-indienen
Website