De huurwet

Als u een woning wilt huren of verhuren, dan moeten de huurder en verhuurder een huurcontract opmaken en ondertekenen. Dit huurcontract moet opgesteld zijn in overeenstemming met de huurwet.

De huurwet zorgt ervoor dat de rechten en belangen van zowel de huurder als de verhuurder gerespecteerd worden.

Enkele belangrijke elementen uit de huurwet zijn:

  • De verhuurder moet de huurprijs van het pand en eventuele gemeenschappelijke kosten openbaar afficheren (inbreuken op deze verplichting kunnen door de gemeente worden bestraft met een administratieve boete).
  • In het huurcontract moet o.a. de huurprijs en de huurtermijn vastgelegd worden.
  • De verhuurder is verplicht om het huurcontract te laten registreren.
  • Bij de start van het huurcontract is het ook verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving van het pand op te maken en samen met het huurcontract te laten registreren.
  • De huurder moet een huurwaarborg van 2 of 3 maanden huur betalen.

Lees meer over de huurwet in de brochure ‘De huurwet’.

Vlaams Huurdecreet

Sinds 1 juli 2014 is de huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid. De huidige wetgeving blijft wel van kracht, tot de Vlaamse overheid de wetgeving wijzigt.

De Vlaamse Regering werkt aan een Vlaams huurdecreet voor private woningen. Het decreet zal pas op 1 januari 2019 in werking treden. De nieuwe regelgeving zal enkel van toepassing zijn op huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019. Voor alle andere huurcontracten blijft de huidige regelgeving van toepassing.

Meer informatie

Contact

Stel uw vraag aan de helpdesk woninghuur.