De huurwaarborg

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. Wanneer de huurder bijvoorbeeld schade heeft toegebracht aan de huurwoning zal de verhuurder de kosten hiervoor met de huurder overeenkomen en afhouden van de huurwaarborg. De huurder kan de huurwaarborg of het overeengekomen deel enkel terugkrijgen met een schriftelijk akkoord van de verhuurder.

Opgelet! Op 1 januari 2019 treedt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet in werking. Voor de huurwaarborg gelden dan twee verschillende regelingen:

 • Voor huurcontracten die gesloten zijn vóór 1 januari 2019 geldt de federale huurwet.
 • Voor huurcontracten die gesloten zijn vanaf 1 januari 2019 moet u rekening houden met het Vlaams Woninghuurdecreet.

Huurcontracten gesloten vóór 1 januari 2019

Voor huurcontracten afgesloten vóór 1 januari 2019 geldt de huurwet:

 • De huurwaarborg bedraagt 2 maanden huur.
 • Als de huurder de waarborg in schijven wil betalen, bedraagt de huurwaarborg 3 maanden huur.

De huurwaarborg kan op drie manieren betaald worden:

 1. De huurder stort een bedrag gelijk aan 2 maanden huur op een geblokkeerde bankrekening op zijn naam.
 2. De huurder vraagt een bankwaarborg bij de bank waar zijn beroeps- of vervangingsinkomsten gestort worden. De huurder moet de waarborg van 3 maanden huur binnen de 3 jaar en met een vaste maandelijkse storting terugbetalen aan de bank.
 3. De huurder vraag aan het OCMW om de waarborg voor te schieten. Het OCMW sluit dan een overeenkomst met een bankinstelling voor een bedrag gelijk aan maximaal 3 maanden huur. Het OCMW onderzoekt de aanvraag tot tussenkomst in de huurwaarborg en zal nagaan of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet om door het OCMW ondersteund te worden.

Meer informatie over de huurwaarborg (2 maanden) vindt u op de website van Wonen-Vlaanderen. Voor vragen kunt u terecht bij de woonwinkel in uw buurt (53.68 kB) of bij de huurdersbond (na lidmaatschap).

Huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019

Voortaan mag de verhuurder een waarborg van maximaal 3 maanden huur vragen.

De huurder mag zelf de samenstelling van de huurwaarborg bepalen:

 1. De huurder stort een bedrag gelijk aan 3 maanden huur op een geblokkeerde bankrekening op zijn naam.
 2. De huurder vraagt een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling (Korfine-waarborg).
 3. De huurder vraag aan het OCMW om de waarborg voor te schieten. Het OCMW sluit dan een overeenkomst met een bankinstelling voor een bedrag gelijk aan maximaal 3 maanden huur. Het OCMW onderzoekt de aanvraag tot tussenkomst in de huurwaarborg en zal nagaan of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet om door het OCMW ondersteund te worden.
 4. Als de verhuurder ermee instemt, kan de waarborg ook via een persoonlijke borgstelling.

OPGELET! Deze regel geldt enkel voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2019: bij oudere huurcontracten kan de verhuurder dus niet eisen dat de huurder, bij een eerder gegeven waarborg van 2 maanden, een derde maand extra bijbetaalt.

Meer informatie over de nieuwe huurwaarborgregeling vindt u op de website Woninghuur.vlaanderen.

Huurwaarborglening

Huurders die moeilijk een waarborg van 3 maanden huur kunnen betalen, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening vragen.

OPGELET! De huurwaarborglening kan uitsluitend worden aangevraagd voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019.

Veelgestelde vragen

Contact

Woonwinkels

Adres
Woonwinkels
België
Openingsuren

Zoek een adres van een woonwinkel of woonloket in de buurt (xls) (53.68 kB).

Huurdersbond