Minimale kwaliteitseisen voor een (huur)woning

Als u een woning wilt huren of verhuren, moet die aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. De belangrijkste kwaliteitseisen zijn:

  • minimale voorzieningen zoals een keuken, toilet, bad of douche en gootsteen
  • drinkbaar water
  • structurele stabiliteit van het gebouw
  • veiligheid van trappen
  • veiligheid van de gas-, elektriciteits- en verwarmingsinstallatie, bij afwezigheid van een verwarmingsinstallatie, moeten er aansluitingen zijn voor het plaatsen van verwarmingselementen
  • geen vochtproblemen
  • mogelijkheid tot verluchting
  • natuurlijke verlichting
  • vrije toegankelijkheid.

De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren en tijdens de duur van de huurovereenkomst in deze staat onderhouden.

Publicaties

Kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers 2018

De folder beschrijft de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen volgens de Vlaamse Wooncode. Onderzoekers van gemeenten, Wonen-Vlaanderen en de Wooninspectie gebruiken de normen voor de controle van woningen.