chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Problemen met de huurwoning

  De verhuurder moet volgens de wet het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren. Tijdens de duur van de overeenkomst moet de verhuurder de woning in goede staat beheren opdat de woning bewoonbaar blijft. Dat neemt niet weg dat sommige onderhoudswerken ten laste van de huurder kunnen zijn.

  Wie is verantwoordelijk voor de herstellingen?

  Ga na of het onderhoud of herstellingen (en de bijhorende kosten) ten laste van de huurder of de verhuurder zijn volgens de huurwetgeving en/of uw huurcontract. De meeste afspraken en verantwoordelijkheden staan vermeld in de huurovereenkomst. Lees het contract steeds goed na.

  Als u hulp nodig hebt bij het bepalen van wie verantwoordelijk is voor welke werken, neemt u best contact op met de Huurdersbond die u helpt uw belangen te verdedigen. Bij betwisting is de vrederechter bevoegd.

  De verhuurder verwittigen

  Als er problemen zijn met de huurwoning moet u als huurder zo snel mogelijk de verhuurder op de hoogte brengen. Als de verhuurder niet reageert, stuur dan een aangetekende brief om de verhuurder op de hoogte te brengen.

  • Als u volgens het contract zelf moet instaan voor de herstellingen, vraagt u de toestemming aan de verhuurder om de nodige werken uit te voeren.
  • Als de verhuurder volgens het contract verantwoordelijk is voor de herstellingen vraagt u de herstellingen te laten uitvoeren.

  Wat als de verhuurder het probleem niet oplost?

  Doet de verhuurder niets aan de gebreken waarvoor hij verantwoordelijk is, neem dan zelf actie:

  • Hebt u ernstige gebreken vastgesteld (problemen met de verwarming, lekkend dak, schimmel, vocht,...)? Vraag een woningonderzoek aan bij de huisvestingsdienst van uw gemeente. Zij zullen dan de instantie verwittigen die het onderzoek kan doen.
  • Is uw schouw onstabiel, zijn er loszittende delen aan uw gevel die slecht bevestigd zijn of liggen er dakpannen los? Neem dan contact op met uw wijkagent.
  • Zijn er ratten, vlooien of ander ongedierte in uw woning, die u niet zelf kunt bestrijden?
   Neem dan contact op met de gezondheidsdienst van uw gemeente of met de wijkagent.
  • Probeer problemen met uw huurwoning altijd eerst met de verhuurder op te lossen. Als dat niet lukt, kunt u:
   • een afspraak maken bij een justitiehuis voor gratis advies
   • advies vragen bij de huurdersbond (na lidmaatschap) of bij de Jurifoon (betalend nummer).

  Op wonenvlaanderen.be vindt u meer informatie over wat te doen bij huurproblemen.

  Veelgestelde vragen

  Contact

  afdeling Justitiehuizen

  Adres
  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  afdeling Justitiehuizen
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  02 553 34 66
  E-mail
  Website