Waar kan ik terecht met een klacht over de huurdersbond?

Als u een klacht hebt over de huurdersbond, neem dan eerst contact op met de klachtenbehandelaar van de huurdersbond. U kunt de contactgegevens bij uw huurdersbond opvragen.

Als u daar geen gehoor vindt kunt u uw klacht bezorgen aan de Vlaamse Ombudsdienst.

Andere veelgestelde vragen