Regelgeving voor huurwoningen: huurwet en huurdecreet

Als u een woning wilt huren of verhuren, dan moeten de huurder en verhuurder een huurcontract opmaken en ondertekenen. Dit huurcontract moet opgesteld zijn in overeenstemming met de geldende regelgeving. Die regelgeving zorgt ervoor dat de rechten en belangen van zowel de huurder als de verhuurder gerespecteerd worden.

Welke regelgeving is van toepassing?

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de regelgeving voor woninghuur. Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet.

Voor huurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019 blijft de federale huurwet gelden.

Huurwet

Enkele belangrijke elementen uit de federale huurwet zijn:

  • De verhuurder moet de huurprijs van het pand en eventuele gemeenschappelijke kosten openbaar afficheren (inbreuken op deze verplichting kunnen door de gemeente worden bestraft met een administratieve boete).
  • In het huurcontract moet o.a. de huurprijs en de huurtermijn vastgelegd worden.
  • De verhuurder is verplicht om het huurcontract te laten registreren.
  • Bij de start van het huurcontract is het ook verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving van het pand op te maken en samen met het huurcontract te laten registreren.
  • De huurder moet een huurwaarborg van 2 of 3 maanden huur betalen.

Lees meer over de huurwet in de brochure ‘De huurwet’ of op de website ‘private huur

Vlaams Woninghuurdecreet

Sinds 1 juli 2014 is de huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid. Op 1 januari 2019 treedt het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Het decreet geldt voor huurcontracten die vanaf die datum zijn gesloten voor een huurwoning gelegen in Vlaanderen.

Meer informatie vindt u in de brochures van Wonen-Vlaanderen of op de website www.woninghuur.vlaanderen.

Voor vragen over de regelgeving kunt u contact opnemen met de helpdesk woninghuur.

Publicaties

Het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019. Folder

Het Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing op alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen. De folder licht de belangrijkste wijzigingen toe.

Het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019

Het Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing op alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden afgesloten voor een huurwoning in Vlaanderen. De brochure wil huurders en verhuurders op al hun vragen een antwoord bieden. Welke soorten huurovereenkomsten bestaan er? Welke elementen moeten in de huurovereenkomst worden vermeld? Wat is de duur van een huurovereenkomst? Hoe bepaalt men de

Het Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenhuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019. Folder

Het Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing op alle studentenhuurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een studentenverblijf in Vlaanderen. Het decreet regelt de belangrijkste aspecten van de studentenhuurovereenkomst. De folder licht een aantal belangrijke aspecten van de nieuwe regelgeving toe.

Het Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenhuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019

Het Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing op alle studentenhuurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een studentenverblijf in Vlaanderen. Het decreet regelt de belangrijkste aspecten van de studentenhuurovereenkomst. De brochure geeft studenten en verhuurders een antwoord op hun vragen.

Discriminatie op de huurmarkt

Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het zoeken van een woning op de private huurmarkt. Het onderscheid tussen legitieme selectie en discriminatie blijkt niet altijd even duidelijk te zijn. De brochure biedt daarom zowel huurders, verhuurders, als professionele spelers zoals vastgoedmakelaars een overzicht van de discriminatiewetgeving. Wat is discriminatie en

Contact

Stel uw vraag aan de helpdesk woninghuur.