chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rookmelders verplicht in (nieuwe) woningen, huurwoningen en kamers

  Verplichting bij nieuwbouw en renovatie

  Het is verplicht om optische rookmelders op een correcte wijze te installeren in alle:

  • nieuw te bouwen woningen
  • alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

  Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerken moet worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden. Eén rookmelder kan dus volstaan.

  Ook woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

  Verplichting voor huurwoningen en studentenkamers

  Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. ‘Voldoende rookmelders’ betekent dat een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder.

  Elke studentenkamer moet uitgerust zijn met een rookmelder, ongeacht de aanvangsdatum van het huurcontract.

  Voor andere huurwoningen is er een gefaseerde aanpak:

  • Voor sociale huurwoningen zijn rookmelders al verplicht:
   • vóór 1950: verplicht sinds 1 januari 2014
   • 1950-1969: verplicht sinds 1 januari 2015
   • 1970-1979: verplicht sinds 1 januari 2016
   • vanaf 1980: verplicht sinds 1 januari 2017
  • Voor private huurwoningen gebouwd vóór 1945 zijn rookmelders verplicht sinds 1 januari 2016.
  • Voor privatie huurwoningen vanaf 1945 geldt de verplichting vanaf 1 januari 2019.

  Rookmelder verplicht voor alle woningen vanaf 2020

  Er is een voorstel om tegen 2020 alle woningen in Vlaanderen verplicht uit te rusten met minstens een rookmelder op elke verdieping. Dat voorstel werd op 22 februari 2017 door het Vlaams Parlement goedgekeurd.

  Meer informatie

  Publicaties

  Rookmelders 2018

  Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. De folder bevat informatie over de Vlaamse rookmeldersverplichtingen en hoe je hieraan moet voldoen.