Controleert de overheid op het EPC?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert via steekproeven:

  • of het energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is.
  • of het EPC correct is opgemaakt.

Wanneer er geen EPC aanwezig is, ontvangt de eigenaar een brief met uitnodiging tot een hoorzitting waar hij de mogelijkheid krijgt om het ontbreken van een EPC toe te lichten en te argumenteren. U bent als eigenaar niet verplicht om aanwezig te zijn op deze hoorzitting. U kan het VEA ook schriftelijk informeren van de reden van de afwezigheid EPC. Na de hoorzitting overlegt de jury over de eventuele boete (tussen 500 en 5000 euro). De eigenaar krijgt deze ‘uitslag’ schriftelijk toegestuurd binnen een termijn van 2 tot 3 weken.

Als bij de controle blijkt dat het EPC niet correct is opgemaakt, kan het VEA aan de energiedeskundige een boete opleggen tussen 250 en 5000 euro. Als misbruiken worden vastgesteld of als blijk wordt gegeven van kennelijke onbekwaamheid, kan de erkenning van de energiedeskundige ingetrokken worden. Het VEA kan de energieprestatiecertificaten in kwestie ook intrekken.

Andere veelgestelde vragen

Verhuur van woningen

Opmaak van het EPC door de energiedeskundige

Controles en boetes