Ik heb een klacht over energiedeskundige type A of over het EPC.

U kunt uw klacht over het werk van een energiedeskundige, over het kengetal of het energieprestatiecertificaat (EPC) zelf melden aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) via het ‘Klachtenformulier over het EPC bij verkoop of verhuur van woongebouwen’:

Bezorg het formulier aan het Vlaams Energieagentschap via brief, fax of mail. De contactgegevens staan op het formulier.

U krijgt geen ontvangstbevestiging van uw bericht. Op energiesparen.be vindt u meer informatie over de EPC-klachtenprocedure.

Andere veelgestelde vragen

Verhuur van woningen

Opmaak van het EPC door de energiedeskundige

Controles en boetes