Kan ik aan het VEA melden als een eigenaar of verhuurder geen EPC kan of wil voorleggen?

Kan of wil de eigenaar of verhuurder van een woning geen EPC voorleggen? Dan kunt u dat melden aan het Vlaams Energieagentschap.

  • Gaat het over een nieuw huurcontract? Het EPC is sinds 2009 verplicht bij nieuwe huurcontracten. Dus als u al een huurcontract had en u bleef wonen in dezelfde woning, is dit niet nodig.
  • Als het gaat om een verkoop van een woning na 1 september 2008, dan moet de eigenaar een EPC kunnen voorleggen.

U moet de afwezigheid van een EPC melden via het ‘Klachtenformulier over het EPC bij verkoop of verhuur van woongebouwen’:

Bezorg het formulier aan het Vlaams Energieagentschap via brief, fax of mail. De contactgegevens staan op het formulier.

U krijgt geen ontvangstbevestiging van uw bericht. Op energiesparen.be vindt u meer informatie over de EPC-klachtenprocedure.

Het Vlaams energieagentschap zal bij een correcte melding:

  • controleren in de databank of er effectief een EPC opgemaakt is voor de woning en
  • eventueel contact opnemen met de eigenaar.

Als de woning nog steeds te koop of te huur staat en er is nog geen EPC aanwezig, dan kan de eigenaar of verhuurder een boete krijgen van 500 tot 5.000 euro.

Andere veelgestelde vragen

Verhuur van woningen

Opmaak van het EPC door de energiedeskundige

Controles en boetes