chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vermindering van de verkooprechten voor een bescheiden woning (Klein beschrijf)

  Wie een bescheiden woning koopt met een beperkt Kadastraal Inkomen (KI) en aan een aantal andere voorwaarden voldoet, kan in aanmerking komen voor een vermindering van de registratierechten.

  Voorwaarden

  Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan om van het klein beschrijf te kunnen genieten.

  Voorwaarden voor het onroerend goed

  De belangrijkste voorwaarde is de hoogte van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van de woning en de eventuele aangekochte gebouwen en gronden die er één geheel mee vormen:

  • Voor wie geen, 1 of 2 kinderen ten laste heeft, mag het KI van het geheel niet meer bedragen dan 745 euro.
  • Voor wie 3 of 4 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan 845 euro zijn.
  • Voor wie 5 of 6 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan 945 euro zijn.
  • Voor wie 7 of meer kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan 1.045 euro zijn.
  • Het KI van de samen met de woning aangekochte gronden (bv. een aangrenzende tuin) mag op zich niet meer dan 323 euro bedragen.

  Voor de berekening van deze bedragen worden ook de andere onroerende goederen die u in België bezit op het moment van de aankoop meegerekend. Er wordt echter geen rekening gehouden met:

  • goederen die u in blote eigendom bezit en die u geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn
  • goederen die u in volle eigendom bezit, en die u in volle of in blote eigendom geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn, op voorwaarde dat het KI van de geërfde goederen niet meer bedraagt dan 25% van het bovenvermelde maximum
  • goederen in het buitenland

  Voorwaarden voor een bouwgrond

  Voor een bouwgrond in het Vlaamse Gewest wordt het verlaagde tarief niet onmiddellijk toegepast. Bij de aankoop moet u altijd eerst het normale tarief van 10% betalen. U kunt daarna pas een teruggave van 5% krijgen:

  • als u een bescheiden woning bouwt
  • en u voldoet aan alle voorwaarden voor het klein beschrijf

  Voorwaarden voor de koper

  De woning is de enige woning van de koper(s). Op het moment van de aankoop mag de koper of de echtgeno(o)t(e) geen eigenaar zijn van een ander onroerend goed bestemd voor bewoning, tenzij deze geërfd zijn van een bloedverwant in opgaande lijn.

  De koper of zijn echtgeno(o)t(e):

  • domicilieert zich binnen de 3 jaar in de aangekochte woning
  • behoudt er zijn domicilie onafgebroken gedurende 3 jaar
  • is een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vzw)
  • moet de volle of blote eigendom verwerven van een woning
  • moet de volle of blote eigendom verwerven (alleen vruchtgebruik is onvoldoende).

  Procedure

  Als u een woning wenst te kopen tegen het gunsttarief, dan moet uw notaris bij de aanvraag van een kadastraal uittreksel uitdrukkelijk vermelden dat dit uittreksel dient voor de aankoop van een bescheiden woning.

  Als u een bescheiden woning bouwt en u betaalde 10% op de bouwgrond, dan moet u een verzoekschrift tot teruggave (opgesteld door uw notaris) voorleggen aan de Vlaamse Belastingdienst. Aan uw verzoekschrift voegt u het uittreksel toe van het kadaster met de vaststelling van het KI van het gebouwde huis. 

  Wordt het verlaagd tarief niet toegekend en meent u hier toch recht op te hebben, dan kunt u een bezwaar indienen.

  Bedrag

  Het verminderde tarief bedraagt 5% op de aankoopsom (i.p.v. het normale tarief van 10%).

   Meer informatie

   Veelgestelde vragen

   Contact

   Vlaamse Belastingdienst

   Adres
   Vlaamse Belastingdienst
   Koning Albert II laan 35
   1030 Schaarbeek
   België
   Telefoon
   1700
   Fax
   02 553 54 61
   Contactpagina
   http://belastingen.vlaanderen.be/email
   Website
   Openingsuren
   • ma - vr09:00 - 19:00
   Adres
   Vlaamse Belastingdienst
   Diestsepoort 6
   3000 Leuven
   België
   Telefoon
   1700
   Fax
   02 553 54 61
   Contactpagina
   http://belastingen.vlaanderen.be/email
   Website
   Adres
   Vlaamse Belastingdienst
   Vaartstraat 16
   9300 Aalst
   België
   Telefoon
   1700
   Fax
   02 553 54 61
   Contactpagina
   http://belastingen.vlaanderen.be/email
   Website
   Adres
   Vlaamse Belastingdienst
   Copernicuslaan 40
   2018 Antwerpen
   België
   Telefoon
   1700
   Fax
   02 553 54 61
   Contactpagina
   http://belastingen.vlaanderen.be/email
   Website
   Adres
   Vlaamse Belastingdienst
   Koning Albert I-laan 1.2
   8200 Brugge
   België
   Telefoon
   1700
   Fax
   02 553 54 61
   Contactpagina
   http://belastingen.vlaanderen.be/email
   Website
   Adres
   Vlaamse Belastingdienst
   Koningin Astridlaan 50
   3500 Hasselt
   België
   Telefoon
   1700
   Fax
   02 553 54 61
   Contactpagina
   http://belastingen.vlaanderen.be/email
   Website