Verminderingen onroerende voorheffing

Er zijn twee soorten verminderingen voor de onroerende voorheffing:

  • automatische verminderingen
  • verminderingen op aanvraag.

1. Automatische verminderingen

Automatische verminderingen moet u niet aanvragen. Ze worden automatisch op het aanslagbiljet verrekend. De toekenning hangt af van het automatisch aan elkaar koppelen van gegevens van een aantal externe instanties. Volgende verminderingen worden automatisch toegekend:

Volgende van deze automatische verminderingen zijn forfaitaire verminderingen (vast forfaitair bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt):

  • vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen
  • vermindering voor personen met een handicap.

Andere verminderingen zijn procentueel, bijvoorbeeld de gewone vermindering voor een bescheiden woning (25%).

2. Verminderingen op aanvraag

Naast de automatische verminderingen zijn er ook verminderingen die u zelf moet aanvragen: