Vrijstellingen onroerende voorheffing (OV)

Bepaalde onroerende goederen zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing.

Een aantal vrijstellingen worden automatisch toegekend, andere vrijstellingen moeten aangevraagd worden.

Automatisch toegekende vrijstellingen

  • Vrijstelling voor nieuw materieel en outillage, aangekocht vanaf 1 januari 2008
  • Vrijstelling voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfscentra
  • Vrijstelling voor onroerende goederen die onder de toepassing van het bosdecreet van 13 juni 1990 vallen en die als milieubeschermend bos of als bosreservaat werden erkend of aangewezen. Ook de bossen die erkend worden voor de productie van bosbouwkundig teeltmateriaal.
  • Vrijstellingen die vastgelegd zijn in bijzondere wetten, doorgaans van niet-fiscale aard, bv. de wetten die bepaalde instellingen (zoals bv. intercommunales) oprichten
     

Aan te vragen vrijstellingen

Afhankelijk van de concrete omstandigheden wordt de vrijstelling toegekend voor 3 of 5 jaar. Als u na een aantal jaren opnieuw een aanslagbiljet ontvangt, dan moet u opnieuw een aanvraag indienen binnen de bezwaartermijn van 3 maanden.

Deze vrijstellingen kunnen aangevraagd worden

  • via het contactformulier (bij documenten bezorgen)
  • of per post verstuurd worden naar het Loket in Aalst, t.a.v. de onroerende voorheffing.

Uw aanvraag wordt binnen een termijn van 6 maanden behandeld. Bij een complex dossier kan het onderzoek langer duren. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Contact

Vlaamse Belastingdienst

Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert II laan 35 bus 62
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Copernicuslaan 40
2018 Antwerpen
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website