Energiecontracten en verhuis

Als u verhuist, verhuist uw energiecontract met u mee. U moet wel uw energieleverancier binnen de 30 dagen op de hoogte brengen van uw verhuizing. Daarvoor kunt u gebruik maken van het energieovernamedocument. Meer informatie en praktische tips vindt u ook in folder ‘Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?’. Eventueel kunt u uw verhuis ook telefonisch doorgeven aan uw leverancier.

Energieovernamedocument

U vult het energieovernamedocument in bij een verhuizing, verkoop of verhuur van een woning of na een echtscheiding of overlijden. Met het document legt u de elektriciteits- en/of aardgasmeterstanden definitief vast. U kunt er geen energiecontract van iemand anders mee overnemen.

Bij een verhuizing neemt u uw energiecontract mee naar uw nieuwe adres. Alle leveranciers moeten dat formulier aanvaarden. Hou het originele document bij en stuur een kopie naar uw leverancier.

Als u verhuist, moet u zowel voor het oude als het nieuwe adres een energieovername invullen. Zowel voor het oude als voor het nieuwe adres moet moeten er twee exemplaren opgemaakt worden: één voor de vertrekkende klant en één voor de overnemer. De gegevens van beide partijen moeten in alle documenten vermeld staan en beide partijen moeten het volledig ingevulde document ondertekenen. Elke partij maakt daarna de gegevens over aan zijn eigen energieleverancier. Heeft u nog geen leverancier? Dan moet u eerst een contract aangaan, de V-test helpt u de meest geschikte leverancier te kiezen.

Het ondertekende document heeft juridische waarde. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de leverancier dit document opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden.

Verhuisinformatie op maat

De VREG ontwikkelde speciaal voor verhuizers een online tool die informatie geeft voor uw specifieke situatie. Na het doorlopen van een aantal korte vragen krijgt u verhuisinformatie op maat over het aangaan of meenemen van uw energiecontract. U krijgt ook meteen de nodige formulieren om uw verhuis te melden aan uw energieleverancier.

Publicaties

Wat met uw elektriciteit en aardgas? Folder en energieovernamedocument

U verhuist? U (ver) koopt een pand? U (ver)huurt een pand? U gaat uit elkaar? U bent erfgenaam? De online verhuisplanner van de VREG helpt u bij de overname van elektriciteit en aardgas.

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Vragen over het invullen van de verhuisformulieren