Staf van de algemeen directeur

  • transitie
  • coördinatie van het operationeel overleg
  • optimalisatie en organisatieontwikkeling

De stafdienst coördineert onder meer het project betreffende de afslanking van de bevoegdheden van provincies inzake Cultuur en Jeugd. Dit traject betreft naast de overheveling van instellingen naar lokale besturen enerzijds en naar Vlaanderen anderzijds de overname van een reeks taken en bevoegdheden die gerelateerd zijn aan verschillende afdelingen waaronder erfgoed, jeugd en sociaal-cultureel werk.

Adres
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Staf van de algemeen directeur
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 42 44

Contactpersonen

An Vrancken
algemeen directeur