Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

 • geeft informatie over de volgende projecten en steunmaatregelen:
  • kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies
  • ecologiepremies: steun voor ecologische investeringen
  • peterschapsprojecten: begeleiding en ervaringsuitwisseling tussen ondernemingen
  • brugprojecten tussen onderwijs en economie
  • strategische steun voor zeer grote investeringsprojecten in specifieke gebieden en strategische opleidingsprojecten
  • oproepen ondernemerschap voor de sensibilisering en attitudeverandering ten aanzien van ondernemerschap en ondernemers
  • rentetoelagen bij hinder door openbare werken
 • coördineert de verschillende steunmaatregelen voor zelfstandigen, kmo's en grote ondernemingen
 • voert het beleid rond economische steunmaatregelen uit, meer bepaald:
  • het beleidsondersteunende werk rond de ondersteuningsmaatregelen
  • de ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe beleidsmaatregelen in dit domein
  • de behandeling van de steunaanvragen
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail

Contactpersonen

Caroline Swyngedouw
afdelingshoofd ad interim