Departement Financiën en Begroting

 • is belast met de beleidsondersteuning inzake financiën, begroting en fiscaliteit
 • maakt de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting op en voert de begroting uit via de aanmaak van begrotingsakkoorden
 • is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de Vlaamse overheid, meer bepaald:
  • het beheer van de kas, de schulden en de waarborgen
  • de opvolging, certificering van en rapportering over de begrotings- en boekhoudverrichtingen en het beschikbaar stellen van beleidsinformatie op macroniveau
  • de betrouwbaarheid, correctheid en volledigheid van de gegevens over de begrotingsuitvoering en boekhouding
 • vervult een ondersteunende en dienstverlenende functie voor het financiële beheer van de departementen en agentschappen van de verschillende beleidsdomeinen
 • zorgt voor de centrale uitbetaling van de zogenaamde derdengeschillen
Adres
Departement Financiën en Begroting
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0493 31 63 02
Fax
02 553 58 02
E-mail
Website

Contactpersonen

Koen Algoed
secretaris-generaal