chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse Belastingdienst

  • organiseert de inning en invordering van de Vlaamse belastingen, met inbegrip van de inkohiering en de bezwaarafhandeling, inbegrepen de belastingen, aangeduid als heffingen met uitzondering van de heffing op de waterverontreiniging, de heffing op de winning van grondwater, de milieuheffing op de verwijdering van afvalstoffen en de mestheffingen
  • oefent de fiscale controle uit met betrekking tot deze belastingen met uitzondering van de in art. 3, 1° opgesomde heffingen
  • vordert niet fiscale schuldvorderingen in zoals bepaald in
   • het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren
   • en het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor het Vlaams Gewest en de instellingen die eronder ressorteren
  • int retributies en bijzondere (sector)bijdragen voor zover deze taak door de Vlaamse Regering aan het agentschap werd toegewezen
  • levert de vereiste beleidsgerichte input aan het departement zodat het departement over alle nuttige informatie beschikt om effectief en efficiënt zijn rol te vervullen op het vlak van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en op het vlak van de ondersteuning van de minister bij de opvolging en de aansturing van de uitvoering van het beleid
  • zorgt voor de uitreiking van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen voor zover deze taak niet door de Vlaamse Regering aan een ander beleidsdomein werd toegewezen
  Adres
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00
  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Vaartstraat 16
  9300 Aalst
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Copernicuslaan 40
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Koning Albert I-laan 1.2
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Koningin Astridlaan 50
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website

  Contactpersonen

  David Van Herreweghe
  administrateur-generaal
  Kris De Sagher
  communicatieambtenaar, woordvoerder