Afdeling Mondiale Uitdagingen

De afdeling Mondiale Uitdagingen:

  • geeft uitvoering aan het kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking met klemtonen op zuidelijk Afrika, de draagvlakversterking in Vlaanderen en de verstrekking van humanitaire hulp
  • bewaakt de coherentie van het beleid ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse overheid
  • coördineert de relaties met multilaterale instellingen
  • staat in voor een deel van de Vlaamse klimaatfinanciering
  • verzorgt de controle op en het beleid inzake de internationale handel in strategische goederen.
Adres
Departement Buitenlandse Zaken
Afdeling Mondiale Uitdagingen
Havenlaan 88 bus 80
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 61 53
Fax
02 553 60 37

Contactpersonen

Delphine Delouvroy
afdelingshoofd