Coördinatie Brussel

 • initieert en coördineert een inclusieve beleidsaanpak voor Brussel in alle gemeenschapsaangelegenheden
  • bevordering van de Vlaamse aanwezigheid en het Nederlands in Brussel
  • uitbouw en ondersteuning van gemeenschapsvoorzieningen
  • EVA Muntpunt vzw
  • beheer van het Vlaams Brusselfonds
  • Taalwetwijzer
 • verricht studieopdrachten en zet eigen projecten en communicatiecampagnes op, onder andere ter bevordering van de Vlaamse aanwezigheid en het Nederlands in Brussel
 • bevordert de ontsluiting, de toegankelijkheid en de uitbouw van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen en van Muntpunt, het Vlaams communicatiehuis in Brussel
 • verzorgt en ontwikkelt een dienstverleningspakket met informatie en advies over de toepassing van de taalwetgeving en over taalconflicten
Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Coördinatie Brussel
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 56 28
Fax
02 553 56 34
E-mail
Website

Contactpersonen

Ann Steenwinckel
teamhoofd