Lokale Financiën

De afdeling Lokale Financiën heeft als opdracht:

  • de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie in verband met de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen en de financiële stromen (fondsen, infrastructuursubsidies, de lokale fiscaliteit)
  • het kenniscentrum voor de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen
  • het bestuurlijk toezicht op meerjarenplannen, budgetten, jaarrekeningen, overrulingen, herschikkingen van leningen van de lokale besturen en de lokale fiscaliteit
  • de permanente monitoring van de financiële toestand van de besturen (knipperlichtenrapportering, ESR-rapportering, waarborgenregeling)
  • de controle op subsidies voor stedenbeleid, inburgering en integratie
  • het beheer van de financiële stromen naar de lokale besturen, meer bepaald van de fondsen en van de infrastructuursubsidies.
Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Lokale Financiën
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 40 21
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website

Contactpersonen

Bart Van Dooren
waarnemend afdelingshoofd