chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Lokale Financiën

  De afdeling Lokale Financiën heeft als opdracht:

  • de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie in verband met de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen en de financiële stromen (fondsen, infrastructuursubsidies, de lokale fiscaliteit)
  • het kenniscentrum voor de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen
  • het bestuurlijk toezicht op meerjarenplannen, budgetten, jaarrekeningen, overrulingen, herschikkingen van leningen van de lokale besturen en de lokale fiscaliteit
  • de permanente monitoring van de financiële toestand van de besturen (knipperlichtenrapportering, ESR-rapportering, waarborgenregeling)
  • de controle op subsidies voor stedenbeleid, inburgering en integratie
  • het beheer van de financiële stromen naar de lokale besturen, meer bepaald van de fondsen en van de infrastructuursubsidies.
  Adres
  Agentschap Binnenlands Bestuur
  Lokale Financiën
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 40 21
  Fax
  02 553 43 01
  E-mail
  Website

  Contactpersonen

  Bart Van Dooren
  waarnemend afdelingshoofd