chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Lokale Organisatie en Werking

  De afdeling Lokale Organisatie en Werking heeft als opdracht:

  • beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake:
   • de organisatie en werking van de lokale besturen (gemeenten, stadsdistricten, OCMW's, provincies)
   • de samenstelling en de bevoegdheden van hun bestuursorganen
   • lokale participatie van de burger
   • de openbaarheid van bestuur bij lokale besturen
   • diverse ruimtegebonden aangelegenheden, zoals overheidsopdrachten en patrimonium, gesubsidieerde infrastructuur, PPS-constructies, begraafplaatsen en lijkbezorging, onteigeningen en buurtwegen
  • dossierbehandeling in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen met betrekking tot bovenvermelde materies
  • de behandeling van klachten over buurtwegen, ruimtelijke ordening en milieu
  • de behandeling van onteigeningen door gemeenten, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome bedrijven.
  Adres
  Agentschap Binnenlands Bestuur
  Lokale Organisatie en Werking
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 14 15
  Fax
  02 553 43 01
  E-mail
  Website

  Contactpersonen

  Nicole Pijpops
  afdelingshoofd