Lokale Organisatie en Werking

De afdeling Lokale Organisatie en Werking heeft als opdracht:

 • beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake:
  • de organisatie en werking van de lokale besturen (gemeenten, stadsdistricten, OCMW's, provincies)
  • de samenstelling en de bevoegdheden van hun bestuursorganen
  • lokale participatie van de burger
  • de openbaarheid van bestuur bij lokale besturen
  • diverse ruimtegebonden aangelegenheden, zoals overheidsopdrachten en patrimonium, gesubsidieerde infrastructuur, PPS-constructies, begraafplaatsen en lijkbezorging, onteigeningen en buurtwegen
 • dossierbehandeling in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen met betrekking tot bovenvermelde materies
 • de behandeling van klachten over buurtwegen, ruimtelijke ordening en milieu
 • de behandeling van onteigeningen door gemeenten, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome bedrijven.
Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Lokale Organisatie en Werking
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 14 15
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website

Contactpersonen

Nicole Pijpops
afdelingshoofd