Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel

De afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel:

  • staat in voor beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake:
    • de lokale samenwerking en verzelfstandiging
    • het lokaal personeelsbeleid
    • en het statuut van en de tuchtregeling voor lokale mandatarissen
  • oefent het bestuurlijk toezicht uit op de lokale besturen in deze materies
  • ondersteunt de Beroepscommissie Tuchtzaken (lokale en provinciale personeelsleden) en het comité C
  • behandelt de aanvraagdossiers voor toekenning van eretekens en eretitels voor het personeel en de mandatarissen van de lokale besturen.
Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 13 39
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website

Contactpersonen

Bruno Vanmarcke
afdelingshoofd