Afdeling Gegevens- en Dienstenintegratie

  • bouwt aan een netwerk van gegevensbronnen met basisdiensten (basisregisters, authentieke bronnen en gestandaardiseerde informatieproducten) en ontsluitingsplatformen (bv. het open data platform)
  • kan vraaggestuurd gegevensbronnen van andere overheden of private partijen beheren op basis van samenwerkingsakkoorden
  • zorgt voor metadatering op de brondata
  • regelt een systeem voor terugmeldingsfaciliteiten om de kwaliteit van de gegevens te kunnen borgen
  • richt zich op de gegevensdeling tussen de overheden en beheert de generieke componenten voor veilig gegevensverkeer, die door de eigen organisatie en andere overheden gebruikt worden
  • neemt de decretale opdracht van de Vlaamse dienstenintegrator op
  • bouwt en beheert de gegevensdelingsplatformen van de eigen organisatie
  • brengt gegevens samen in een datawarehouse en ontsluit deze via BI-platformen.
Adres
agentschap Informatie Vlaanderen
Afdeling Gegevens- en Dienstenintegratie
Havenlaan 88 bus 30
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 72 02
Fax
02 553 72 05
E-mail
Website
Adres
agentschap Informatie Vlaanderen
Afdeling Gegevens- en Dienstenintegratie
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
02 553 72 02
Fax
02 553 72 05
E-mail
Website

Contactpersonen

Björn De Vidts
afdelingshoofd