Afdeling Relatiebeheer

  • coördineert en beheert de relaties van het agentschap Informatie Vlaanderen
  • zoekt actief naar nieuwe opportuniteiten, onder meer op vlak van (co)financiering
  • levert een eerstelijnsbegeleiding vanuit een brede en degelijke kennis van alle eigen producten en diensten en organiseert onder meer opleidingen over producten en diensten
  • richt zich tot andere Vlaamse overheden, lokale overheden en de federale overheid, alsook naar de externe private partners
  • beheert de eventskalender van de organisatie en zorgt voor een gecoördineerde aanpak van de events die door de eigen organisatie zelf worden georganiseerd
  • is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid en heeft als doel advies, ondersteuning en uitvoering te bieden op het gebied van communicatie voor de eigen organisatie
  • staat in voor de communicatie en de public relations en de afstemming hiervan binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en zorgt voor het doorvertalen, terugkoppelen en coördineren van entiteitsoverschrijdende afspraken op de diverse fora.
Adres
agentschap Informatie Vlaanderen
Afdeling Relatiebeheer
Havenlaan 88 bus 30
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 00 35
Fax
02 553 72 05
E-mail
Website

Contactpersonen

Joris Sanders
afdelingshoofd