Dienst van de Gouverneurs

De dienst van de Gouverneurs ondersteunt de provinciegouverneurs in de coördinerende en bemiddelende opdracht die hen door de Vlaamse Regering werd toevertrouwd. Deze dienst bestaat uit vijf provinciale afdelingen die elk onder de functionele leiding staan van de respectievelijke gouverneur.

Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Dienst van de Gouverneurs
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 72 02
Fax
02 553 72 05
E-mail