Project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid

  • zorgt voor de implementatie van de kadernota integrale veiligheid
  • bouwt het Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid uit
  • is verantwoordelijk voor de operationalisering van het Europese antifraudebeleid (OLAF) in de Vlaamse Overheid.
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 83 63

Contactpersonen

Hubert Bloemen
projectleider