Team Communicatiebeleid

 • maakt baanbrekend vakmanschap in Vlaanderen zichtbaar
 • coördineert het transversaal communicatiebeleid
 • expliciteert de visie op overheidsbrede interne communicatie en stemt ze met alle actoren af
 • rolt de huisstijl verder uit (digitaal en niet-digitaal)
 • verspreidt informatie en kennis om communicatie volwaardig mee te nemen in het beleidsproces en verankert ze
 • monitort en rapporteert over de kwaliteit van het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid
 • ondersteunt de integratie van communicatie in nieuwe regelgeving, processen, tools
 • ondersteunt de toepassing van de regelgeving over overheidscommunicatie
 • ondersteunt de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid bij hun communicatie
 • verzorgt de perskamer ('brand newsroom‘) van de Vlaamse overheid
 • stimuleert frequente mini-campagnes en wendbare, continue conversatie
 • stimuleert proactief informatie en biedt transacties op maat
 • verhoogt de internationale bekendheid van Vlaanderen
 • versterkt de expertise rond evaluatie en onderzoek bij communicatie-initiatieven
 • versterkt de expertise rond het inzetten van monitoring- en analyseresultaten in de communicatie.
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Communicatiebeleid
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 56 41
E-mail
Website