Team Informatiebeheer en digitalisering

Het team Informatiebeheer en digitalisering van het Departement Kanselarij en Bestuur:

 • bepaalt de strategie en ondersteunt de kernprocessen op het vlak van informatiebeheer en digitalisering en beheert de jaarplannen en budgetten die daarvoor worden ingezet. Het team:
  • ondersteunt en coördineert het departementaal informatiebeheer
  • ondersteunt en coördineert het departementaal ICT-beleid
  • ontsluit digitale en gedrukte informatie voor de Vlaamse overheid
  • beheert de databank met de publicaties van de Vlaamse overheid (EBL)
 • speelt een coördinerende en/of ondersteunende rol in de beleidsprojecten waarbinnen digitalisering een belangrijke component is:
  • de digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering
  • de uitbouw van een centraal e-consultatieplatform
  • de digitalisering van de procedures van het Rampenfonds
  • de url- en e-mailstrategie voor de Vlaamse overheid
 • coördineert vanuit zijn expertise de totstandkoming van de digitale werkplek in het departement, zowel via het departementaal document- en archiefbeheer als door de introductie van digitale instrumenten voor samenwerking en communicatie.

Het team werkt zowel voor het eigen departement als voor de Vlaamse overheid.

Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Informatiebeheer en digitalisering
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 48 77
E-mail