Team Ondersteuning Center of Government

Het team Ondersteuning Center of Government is een interne dienst van Departement Kanselarij en Bestuur. Het team:

  • coördineert parlementaire vragen
  • is verantwoordelijk voor de harmonisering en vernieuwing van het Vlaams bestuursrecht
  • monitort en rapporteert over het regeerakkoord en de kerntakenplannen
  • ondersteunt de politiek-ambtelijke afstemming op niveau van het departement, de relaties met het Vlaams Parlement, het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité lokale besturen, en het Voorzitterscollege
  • volgt de implementatie van het decreet deugdelijk bestuur op
  • houdt toezicht op de realisatie van personeelsbesparing bij het departement
  • begeleidt het toekomsttraject van het Voorzitterscollege en de transitie van het departement naar een zelfsturende netwerkorganisatie en center of government
  • zorgt voor de verbetering van de praktijk adviesverlening en overleg.
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Ondersteuning Center of Government
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 59 68
Fax
02 553 58 63
E-mail