Team Ondersteuning Vlaamse Regering en betekeningen

Het team Ondersteuning Vlaamse Regering en Betekeningen biedt strategische en operationele ondersteuning aan de minister-president en aan de Vlaamse Regering voor haar algemeen beleid en haar dagelijkse werking. Het team is voornamelijk belast met uitvoerende en ondersteunende taken:

  • organisatie van de ondertekening van de besluiten van de Vlaamse Regering en ontwerpdecreten
  • voorbereiding en opvolging van publicatiedossiers voor het Belgisch Staatsblad
  • ontvangst van dagvaardingen en deurwaardersexploten die betekend worden aan het kabinet van de minister-president
  • verwerking van aangetekende zendingen aan het kabinet.
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Ondersteuning Vlaamse Regering en betekeningen
Koolstraat 35
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 26 04
E-mail
Website