Team Overheidsopdrachten

  • coördineert het overheidsopdrachtenbeleid en ondersteunt (beleidsgericht) overheidsopdrachten, PPS en grote (investerings)projecten voor het Departement Kanselarij en Bestuur en Audit Vlaanderen
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Overheidsopdrachten
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 58 21
E-mail