Team Personeel en Organisatie

Team Personeel en Organisatie van het Departement Kanselarij en Bestuur begeleidt en adviseert over:

  • de optimalisering van de werking van het departement op vlak van personeel, organisatieontwikkeling en risicomanagement
  • de ontwikkeling van het departement als zelfsturende netwerkorganisatie en center of government
  • de ontwikkeling, de realisatie en bijsturing van missie, visie, strategie en doelstellingen van DKB
  • de uitwerking, implementatie en bijsturing van personeelsplanning, HR-dienstverlening en –instrumenten, en ondersteunende kaders.
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Personeel en Organisatie
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
E-mail