Team Publiek-Private Samenwerking

  • verricht beleidsondersteunend en beleidsadviserend werk over publiek-private samenwerking (PPS), met inbegrip van de meerwaardebewaking van PPS
  • bevordert de PPS-redzaamheid bij de Vlaamse overheid en de private sector door hen voor te lichten over het PPS-beleid en de PPS-mogelijkheden
  • verkort de PPS-leercurve voor Vlaanderen door advies te verstrekken en kennis, ervaringen en modellen te delen
  • adviseert en begeleidt de Vlaamse overheidsadministratie bij het detecteren van potentiële PPS-projecten en bij het vormgeven van die projecten
  • fungeert als netwerk- en knooppuntorganisatie voor PPS bij de Vlaamse overheid
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Publiek-Private Samenwerking
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 29 39
Fax
02 553 28 09
E-mail
Website