Team Publiek recht en regelgeving

  • levert juridisch advies en ondersteuning binnen en buiten het Departement Kanselarij en Bestuur in de volgende staatsrechtelijke en administratiefrechtelijke aangelegenheden over generieke bestuursrechtelijke thema's (o.a. openbaarheid van bestuur, taalwetgeving binnen de Vlaamse overheid, delegatie) en generieke staatsrechtelijke aangelegenheden (o.a. staatshervorming, bevoegdheidsverdeling, grondwettelijk hof).
  • stelt wetgevingstechnische richtlijnen op, geeft wetgevingstechnisch advies en coördineert de Vlaamse regelgeving
  • beheert de Vlaamse Codex (geconsolideerde Vlaamse regelgeving)
  • zorgt voor juridische ondersteuning van de Vlaamse Regering
  • zorgt voor ondersteuning bij opmaak regelgeving binnen het departement
  • is het aanspreekpunt van de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie.
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Publiek recht en regelgeving
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 57 28
Website