Team Transversaal beleid

 • ondersteunt de Vlaamse Regering en haar functioneel bevoegde leden op het vlak van het algemeen regeringsbeleid in een transversale of beleidsdomeinoverschrijdende dimensie:
  • coördineert het langetermijnbeleid van de Vlaamse Regering
  • coördineert de ambtelijke samenwerking en het overleg met andere deelstaten
  • coördineert het ambtelijk overleg vluchtelingen
  • betrekt belanghebbenden
  • ondersteunt het overleg met maatschappelijk middenveld en sociale partners
  • coördineert de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord
 • neemt proactief, gecoördineerd deel aan het Europees semester (m.i.v. de Europa 2020-strategie) en volgt het op
 • begeleidt het doelstellingenmanagement voor de Vlaamse overheid
 • initieert, geeft richting aan en coördineert binnen de Vlaamse overheid de uitbouw van transversale beleidsthema's waarvoor het departement verantwoordelijk is: duurzame ontwikkeling, communicatie en het verweven ervan met beleid, gelijke kansen, integratie.

Duurzame onwikkeling

 • organiseert het transitieproces duurzaam wonen en bouwen
 • werkt samen aan een inclusief, gecoördineerd en participatief duurzame-ontwikkelingsbeleid
 • werkt samen met de gefedereerde entiteiten aan een coherent duurzame-ontwikkelingsbeleid
 • stimuleert het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • werkt een Vlaams doelstellingenkader voor 2030 uit op basis van de Visie 2050, de SDG's en het Europees toekomstbeleid (2030).
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Transversaal beleid
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 58 26
Fax
02 553 59 59
E-mail
Website