Team Vlaams Bouwmeester

  • ondersteunt en begeleidt publieke bouwheren
  • draagt actief bij tot visievorming en reflectie, resulterend in beleidsadvies en initiatieven omtrent maatschappelijke uitdagingen (vergrijzing, klimaat, verkleuring, verdichting,…) en hun implicaties en mogelijkheden op het vlak van kwaliteitsvol ontwerpen en bouwen
  • zorgt voor communicatie en sensibilisering
  • adviseert met betrekking tot knelpunten en hiaten in de regelgeving, in relatie tot architectuurkwaliteit in de brede zin
  • geeft kansen aan jonge ontwerpers.

Het Atelier Bouwmeester is de publieke ontvangst- en werkruimte in de rotonde van de Ravensteingalerij in hartje Brussel. Met het Atelier wil het Team Vlaams Bouwmeester zijn werking een grotere zichtbaarheid verlenen, en op een actieve manier deel uitmaken van het stedelijk weefsel.

De kantoren van het Team Vlaams Bouwmeester bevinden zich in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel.

Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Vlaams Bouwmeester
Havenlaan 88 bus 10
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 29 63
Fax
02 553 29 80
E-mail
Website
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Vlaams Bouwmeester
Ravensteingalerij
Ravensteingalerij 54
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 29 63
Fax
02 553 29 80
E-mail
Website

Contactpersonen

Leo Van Broeck
vlaams bouwmeester