chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Team Wetsmatiging

  Team Wetsmatiging:

  • ondersteunt het beleid en adviseert over wetsmatiging (reguleringsmanagement)
   • verminderen van de regeldruk
   • verbeteren van de wetgevingstechnische kwaliteit en de praktische toepasbaarheid van decreten en uitvoeringsbesluiten in alle domeinen
   • actualisatie van en rapportering over de regelgevingsagenda
   • informatie en vorming over kwaliteitsvolle regelgeving
  • bouwt het Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid uit
  • ontwikkelt een beleidskader voor experimentwetgeving en regelluwe zones
  • harmoniseert het onteigeningsrecht
  • hervormt de RIA-procedure
  • hervormt het subsidierecht
  • zorgt voor de implementatie kadernota integrale veiligheid
  • is verantwoordelijk voor de Omzetting RL 2014/61/EU (Kostenreductie voor breedbandinfrastructuur) in Vlaamse regelgeving
  • is verantwoordelijk voor de operationalisering van OLAF in de Vlaamse Overheid
  • volgt beleidsrelevante internationale dossiers op in het SOIA (Strategisch Overleg Internationale Aangelegenheden)
  • volgt EU-beleidsthema's op in de Algemene Vertegenwoordiging Vlaamse Regering bij de EU
  • begeleidt het pilootproject effectbeoordeling van EU-beleidsvoorstellen
  • coördineert de EU-regelgeving in het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
  • is verantwoordelijk voor vaste verandermomenten van nieuwe regelgeving