Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

  • coördineert het beleidsonderbouwende wetenschappelijke onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief, en voert het uit
  • bouwt kennis op voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten, en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid
Adres
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Burg. Van Gansberghelaan 92
9820 Merelbeke
België
Telefoon
09 272 25 00
Fax
09 272 25 01
E-mail
Website

Contactpersonen

Joris Relaes
administrateur-generaal
Bart Ampe
data protection officer