Afdeling Expertise Verkeer en Telematica

  • is belast met het verkeerskundig ontwerp van verkeerslichten en andere elektromechanische uitrustingen, met uitzondering van de installaties voor dynamisch verkeersbeheer op autosnelwegen
  • geeft advies aan de territoriale afdelingen over kruispunten van verschillende types, herinrichting van wegen, verkeersveiligheid, en verkeersafwikkeling en incidentmanagement
  • geeft advies over bewegwijzering en signalisatie (verkeerslichten, borden en wegmarkeringen voor bouwplaatsen, in permanente situaties en voor dynamische werking) zowel wat de reglementering, de plaatsing als de materialen betreft
  • geeft advies over het verplaatsen van leidingen
  • verzamelt gegevens en stelt statistieken op over de verschillende verkeersparameters: aantal en soorten voertuigen, snelheden, ongevalgegevens …
  • coördineert de veiligheidsvoorzieningen op de autosnelwegen en de andere gewestwegen
  • coördineert de richtlijnen en reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer in het Agentschap Wegen en Verkeer
Adres
Agentschap Wegen en Verkeer
Afdeling Expertise Verkeer en Telematica
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 78 01
E-mail

Contactpersonen

Geert De Rycke
afdelingshoofd