Afdeling Planning en Coördinatie

  • stelt de investerings- en onderhoudsprogramma's voor de weg en infrastructuur op
  • coördineert de werking van de zeven territoriale afdelingen met ondersteuning van de provinciale entiteiten Wegen en Verkeer bij de uitvoering van het wegenprogramma en wegenbeheer
  • bewaakt de strategische en operationele planning in het agentschap
  • zorgt voor de algemene organisatie van de winterdienst en het aankopen van materiaal en machines daarvoor
  • verzorgt de dienstverlening op de autosnelwegen
Adres
Agentschap Wegen en Verkeer
Afdeling Planning en Coördinatie
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 79 22
Fax
02 553 79 25
E-mail

Contactpersonen

Ethel Claeyssens
afdelingshoofd
Veva Daniels
woordvoerder