chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afdeling Geotechniek

  De Afdeling Geotechniek wil de deskundige en betrouwbare partner zijn voor kwalitatief hoogstaand geotechnisch onderzoek en geotechnische studies. Daarvoor past de afdeling de meest geschikte beproevings- en rekentechnieken toe.

  De afdeling biedt een dienstenpakket aan dat toelaat de geotechnische randvoorwaarden van een project correct in te schatten en te vertalen in een verantwoord ontwerp enerzijds, en controles te verrichten of bij te dragen tot de oplossing van probleemsituaties anderzijds. In de praktijk betekent dat:

  • opstellen van geotechnische onderzoeksprogramma's om de grondgesteldheid te bepalen
  • uitvoeren van geotechnische proeven in situ, om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond vast te stellen
  • uitvoeren van metingen in situ om vervormingen en grond- en waterdrukken te bepalen
  • uitvoeren van geotechnische laboratoriumproeven op grondmonsters, genomen op het terrein, om de geotechnische karakteristieken van de grond nader te bepalen
  • uitvoeren van geotechnische studies over de stabiliteit, vervorming en waterstroming in en om constructies die in contact staan met de grond
  • verstrekken van advies over de kwaliteit en het draagvermogen van de grond en over de funderingstechniek
  • meewerken aan de harmonisering en normering van geotechnische ontwerpmethodes en proefmethodes op nationaal en internationaal vlak
  • meewerken als partner aan de uitbouw van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), en het ontsluiten van geotechnische gegevens via de beschikbare tools van DOV.
  Adres
  Technologiepark geb. 905
  9052 Gent
  België
  Telefoon
  09 240 75 11
  Fax
  09 240 75 00
  E-mail
  Website

  Contactpersonen

  Koen Haelterman
  afdelingshoofd