chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afdeling Juridische Dienstverlening

  • staat in voor de juridische dienstverlening van:
   • het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
   • het Agentschap Wegen en Verkeer
   • en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
  • levert juridische ondersteuning bij de ontwikkeling van regelgeving
  • verleent interpretatief advies over de toepassing van de regelgeving
  • verleent casuïstiek advies in alle hogervermelde sectoren die tot de bevoegdheid van het departement en de intern verzelfstandigde agentschappen behoren
  • biedt juridische ondersteuning bij de afhandeling van Europese dossiers inzake mobiliteit (omzetting richtlijnen, ontwikkeling Vlaams standpunt, ....)
  • behandelt schadeclaims en andere juridische betwistingen (minnelijk of gerechtelijk)
  • behartigt de belangen van het Vlaams Gewest voor administratieve, burgerrechtelijke en strafrechtelijke rechtscolleges
  • staat in voor het juridisch kennisbeheer zoals het verspreiden van juridische informatie en documentatie, het beheer van de juridische bibliotheek of de begeleiding van processen in afdelingen of entiteiten
  • staat in voor de wetgevingskwaliteit en het reguleringsmanagement
  Adres
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 74 11
  Fax
  02 553 75 35
  E-mail

  Contactpersonen

  Kris Jansen
  afdelingshoofd