Expertise Beton en Staal

De afdeling Expertise Beton en Staal

 • bestudeert nieuwe, te herstellen en te renoveren constructies en kunstwerken, zoals bruggen, tunnels, keermuren en pompstations, vaste en beweegbare bruggen en waterbouwkundige werken (kaaimuren, sluizen en stuwen)
 • adviseert studies en ontwerpen van externe studiebureaus
 • biedt haar klanten ondersteuning tijdens de uitvoering van kunstwerken op gebied van stabiliteit en technologie
 • biedt haar klanten ondersteuning op de bouwplaats onder de vorm van belastingsproeven, wrijvingsproeven, prestatiemetingen in situ, ...
 • treedt op als beheercentrum voor de kunstwerken, adviseert algemene inspecties, voert zelf bijzondere inspecties uit en geeft daarbij beoordeling en advies voor onderhoud en herstelling
 • geeft advies aangaande de doorgang van Zwaar Uitzonderlijk Vervoer over de bruggen
 • treedt op als inspectie-instelling in het kader van de Europese tunnelrichtlijn
 • controleert de productie van betonelementen in fabrieken, keurt bouwmaterialen en producten en treedt op als controle-orgaan
 • controleert de uitvoering van metaalconstructies
 • coördineert de uitgave van het Standaardbestek 260
 • werkt mee aan de harmonisering en normering in de burgerlijke bouwkunde
 • stelt technische documenten en normen op
 • beheert de overeenkomst met het Bureau voor Normalisatie (NBN) waarbinnen normen en normatieve documenten uit de NBN-catalogus ter beschikking gesteld worden via het MyNBN-platform
 • is betrokken bij de sectorale organisaties die het Benor-merk voor bouwmaterialen beheren: meewerken aan het opstellen van de voorschriften en toezicht houden op de inhoudelijke waarde van het merk
 • geeft technische vorming aan het controlepersoneel en verzorgt specifieke interne vorming.
Adres
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Expertise Beton en Staal
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 73 56
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr08:30 - 17:00
Adres
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Expertise Beton en Staal
Havenstraat 44
3500 Hasselt
België
Telefoon
02 553 73 56
E-mail
Adres
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Expertise Beton en Staal
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
02 553 73 56
E-mail

Contactpersonen

Paul Meekels
afdelingshoofd