Expertise Beton en Staal

De afdeling Expertise Beton en Staal

 • bestudeert nieuwe, te herstellen en te renoveren constructies en kunstwerken, zoals bruggen, tunnels, keermuren en pompstations, vaste en beweegbare bruggen en waterbouwkundige werken (kaaimuren, sluizen en stuwen)
 • adviseert studies en ontwerpen van externe studiebureaus
 • biedt haar klanten ondersteuning tijdens de uitvoering van kunstwerken op gebied van stabiliteit en technologie
 • biedt haar klanten ondersteuning op de bouwplaats onder de vorm van belastingsproeven, wrijvingsproeven, prestatiemetingen in situ, ...
 • treedt op als beheercentrum voor de kunstwerken, adviseert algemene inspecties, voert zelf bijzondere inspecties uit en geeft daarbij beoordeling en advies voor onderhoud en herstelling
 • geeft advies aangaande de doorgang van Zwaar Uitzonderlijk Vervoer over de bruggen
 • treedt op als inspectie-instelling in het kader van de Europese tunnelrichtlijn
 • controleert de productie van betonelementen in fabrieken, keurt bouwmaterialen en producten en treedt op als controle-orgaan
 • controleert de uitvoering van metaalconstructies
 • coördineert de uitgave van het Standaardbestek 260
 • werkt mee aan de harmonisering en normering in de burgerlijke bouwkunde
 • stelt technische documenten en normen op
 • beheert de overeenkomst met het Bureau voor Normalisatie (NBN) waarbinnen normen en normatieve documenten uit de NBN-catalogus ter beschikking gesteld worden via het MyNBN-platform
 • is betrokken bij de sectorale organisaties die het Benor-merk voor bouwmaterialen beheren: meewerken aan het opstellen van de voorschriften en toezicht houden op de inhoudelijke waarde van het merk
 • geeft technische vorming aan het controlepersoneel en verzorgt specifieke interne vorming.
Adres
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Expertise Beton en Staal
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 73 56
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr08:30 - 17:00
Adres
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Expertise Beton en Staal
Havenstraat 44
3500 Hasselt
België
Telefoon
02 553 73 56
E-mail
Adres
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Expertise Beton en Staal
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
02 553 73 56
E-mail

Contactpersonen

Paul Meekels
afdelingshoofd