Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

 • coördineert het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en de hierin opgenomen werkkamers Educatie & Sensibilisering, Evaluatie, Infrastructuur en Handhaving
 • beheert alle processen gerelateerd aan beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie m.b.t. verkeersveiligheid
 • bepaalt de inhoudelijke standpunten en de expertise inzake de verkeersveiligheid in al haar aspecten, inclusief de bevoegdheden overgekomen met de Zesde staatshervorming:
  • sensibilisering
  • homologatie en technische keuring
  • rijopleiding
  • wegcode/plaatsingsvoorschriften & ADR
 • maakt strategische beleidsplannen op m.b.t. verkeersveiligheid
 • werkt de inhoudelijke beleidsvoorstellen uit inzake verkeersveiligheid op Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal niveau
 • formuleert inhoudelijke voorstellen voor nieuwe regelgeving m.b.t. verkeersveiligheid.
Adres
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 71 24
E-mail
Website

Contactpersonen

Bart Boucké
afdelingshoofd