Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

 • coördineert het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en de hierin opgenomen werkkamers Educatie & Sensibilisering, Evaluatie, Infrastructuur en Handhaving
 • beheert alle processen gerelateerd aan beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie m.b.t. verkeersveiligheid
 • bepaalt de inhoudelijke standpunten en de expertise inzake de verkeersveiligheid in al haar aspecten, inclusief de bevoegdheden overgekomen met de Zesde staatshervorming:
  • sensibilisering
  • homologatie en technische keuring
  • rijopleiding
  • wegcode/plaatsingsvoorschriften & ADR
 • maakt strategische beleidsplannen op m.b.t. verkeersveiligheid
 • werkt de inhoudelijke beleidsvoorstellen uit inzake verkeersveiligheid op Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal niveau
 • formuleert inhoudelijke voorstellen voor nieuwe regelgeving m.b.t. verkeersveiligheid.
Adres
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 71 24
E-mail
Website

Contactpersonen

Bart Boucké
afdelingshoofd