chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Waterbouwkundig Laboratorium

  • ondersteunt de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering door op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze te voorzien in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen
  • voert hydraulische en nautische studies uit over waterbouwkundige kunstwerken, havens, rivieren, de kust en het milieu
  • bestudeert de afvoerregeling van de belangrijkste rivieren en kanalen, en voert studies uit over het beheer van waterlopen en de kust
  • beheert het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC), het centrale kennis- en informatiecentrum voor de Vlaamse rivieren en kanalen, verantwoordelijk voor:
   • het hydrologisch meetnet op de binnenwateren en het hydrometrisch meetnet op de rivieren die aan het getij onderhevig zijn
   • het verzamelen van hydrologische gegevens (waterstanden, riviermodellen) in de HYDRA-databank
   • dagelijkse hydrologische voorspellingen (getijden, ...)
   • simulaties van het afstromingsgedrag van de waterlopen
   • wetenschappelijke ondersteuning van het zoetwaterbeheer en waterbeheersplannen
  • waarschuwt voor overstromingen
  • voert opdrachten uit voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, voor andere beleidsdomeinen, voor andere binnen- en buitenlandse overheidsdiensten en voor de privésector

  Contactpersonen

  Frank Mostaert
  afdelingshoofd