Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning

  • beleidsontwikkeling en -voorbereiding van het (lange termijn) omgevingsbeleid inzake ruimte en milieu
  • regelgeving, juridische ondersteuning en instrumentarium van het omgevingsbeleid inzake ruimte en milieu
Adres
Departement Omgeving
Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 83 79
E-mail

Contactpersonen

Christophe Pelgrims
afdelingshoofd