Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

  • gebiedsontwikkeling in het Vlaamse Gewest
  • omgevingsplanning
  • omgevingsprojecten, omgevingsvergunning en Vlaamse Investeringsprojecten (VIP)
  • leef- en omgevingskwaliteit, o.a. milieueffectenrapportering (MER)
  • land- en bodembescherming
Adres
Departement Omgeving
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 11 71
E-mail

Contactpersonen

Tom De Saegher
afdelingshoofd