Omgevingsbeleid voor energie, klimaat en groene economie

  • beleidsontwikkeling en -voorbereiding
  • regelgeving, juridische ondersteuning en instrumentarium
  • beleidsuitvoering

van het omgevingsbeleid inzake klimaat, lucht, energie, groene economie en diepe ondergrond (o.a. verdere uitwerking, uitvoering en opvolging van het Vlaams klimaat- en energiepact en van de genomen engagementen hierin).

Adres
Departement Omgeving
Omgevingsbeleid voor energie, klimaat en groene economie
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 11 20
E-mail

Contactpersonen

Bob Nieuwejaers
afdelingshoofd